Bệnh zona mắt

Bệnh zona mắt Siêu khuẩn zona thường gây bệnh được gọi là bệnh giời leo, khoảng 20% trên toàn cầu và nhiễm ở mắt khoảng 11%, thường thấy ở trẻ em, là một bệnh nhiễm siêu khuẩn cấp tính của hạch rễ thần kinh lưng, siêu khuẩn nằm trú ở cơ thể dưới dạng bất…

Read More